fbpx

SOCIĀLAIS DIALOGS

2012.gada 18.oktobrī arodbiedrība LAKRS noslēdza vienošanos par sadarbību ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju ( LVRA ). No arodbiedrības puses šo vienošanos parakstīja LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris KALNIŅŠ, no asociācijas puses – tās prezidents Jānis NAGLIS.

Šīs vienošanās mērķis paredz:

  • nozares (sektora) tirgus sakārtošanu un ilgtspējīgu attīstību;
  • saskaņotas kvalifikācijas un atalgojuma politikas attīstību;
  • nelegālās nodarbinātības samazināšanos;
  • kvalitatīvas izglītības un kvalifikācijas celšanas iespēju pieejamības sekmēšanu darbiniekiem;
  • darbinieku darba apstākļu, veselības drošības un darba vides uzlabošanu.

Puses atbalsta un veicina darba devēju iestāšanos asociācijā un darbinieku iestāšanos arodbiedrībā. Par svarīgu tās uzskata sociālo dialogu, nozares uzņēmumu darba koplīguma noslēgšanas sekmēšanu, un ekspertu grupu un sadarbības padomes izveidi.

Vienošanās pieejama arodbiedrības LAKRS birojā, Bruņinieku ielā 29/31-503.