fbpx

Pievienojies arodbiedrībai

Kā iestāties arodbiedrībā?

Par arodbiedrības LAKRS biedru Jūs varat kļūt, iestājoties sava uzņēmuma LAKRS arodorganizācijā. Iesnieguma veidlapu Jums izsniegs arodorganizācijas priekšsēdētājs tieši darba vietā.

Ja Jūsu darba vietā nav uzņēmuma arodorganizācijas, iesnieguma veidlapu varat saņemt arodbiedrības LAKRS birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 vai šeit.

Aizpildiet veidlapu un iesniedziet to arodorganizācijas priekšsēdētājam vai, ja Jūsu darba vietā nav arodorganizācijas, nogādājiet to personīgi arodbiedrības LAKRS birojā vai atsūtiet pa pastu.

Ja darba devējs, atbilstoši uzņēmumā noslēgtajam darba koplīgumam vai citādi vienojoties, biedra naudu ieturēs no Jūsu darba samaksas, atbilstoši LAKRS statūtos noteiktajam, tad aizpildiet arī iestāšanās iesnieguma veidlapas apakšējo daļu un iesniedziet to darba devējam ar arodorganizācijas priekšsēdētāja starpniecību vai personīgi, ja šāda arodorganizācija nav izveidota.

Ja darba devējs neietur biedra naudu, tad nomaksa jāveic Jums pašam, norādītajā arodbiedrības LAKRS kontā.

Biedru naudas nomaksa.

Iestāšanās iesnieguma veidlapa ir arī vienošanās par biedra naudas regulāru nomaksu.

Ja biedra naudu ietur darba devējs, tad par tās ieturēšanu Jūs varat pārliecināties ikmēneša darba samaksas aprēķinā, ko Jums izsniedz darba devējs, atbilstoši Darba likuma 71.panta noteikumiem.

Bankas maksājumi:

SWEDBANKA:

SAŅĒMĒJS: Arodbiedrība LAKRS

SAŅĒMĒJA KONTS: LV23HABA000140J047232

MAKSĀJUMA MĒRĶIS: biedra nauda par (mēnesis), Vārds Uzvārds, uzņēmuma nosaukums.

SEB BANKA:

SAŅĒMĒJS: LAB LAKRS

SAŅĒMĒJA KONTS: LV89UNLA0002000695789

MAKSĀJUMA MĒRĶIS: biedra nauda par (mēnesis), Vārds Uzvārds, uzņēmuma nosaukums.

Piezīme: ja tiek maksāts no kāda cita konta, tad maksājuma mērķī papildus jānorāda par kuru personu tiek veikta biedra naudas apmaksa.

Biedru naudas apmēri.

Arodbiedrības LAKRS ikmēneša biedra naudas apmērs sastāda 1% no Jūsu bruto darba samaksas.

Individuālajiem arodbiedrības biedriem, ja atbilstoši arodbiedrības LAKRS Statūtiem nav izveidota arodorganizācija, ikmēneša biedra naudas apmērs ir 10,- EUR.

Nestrādājošiem pensionāriem, bezdarbniekiem un darbiniekiem, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, biedru naudas apmērs ir 2,00 EUR mēnesī.

Iestāšanās iesniegums