fbpx

Ugunsdzēsība MK noteikumi

MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumi nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi nr.885 “”Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

MK 2004.gada 03.marta noteikumi nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”

MK 2012.gada 17.aprīļa noteikumi nr.279 „Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti”

MK 2003.gada 11.novembra noteikumi nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība”

MK 2003.gada 9.decembra noteikumi nr.686 „Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām”

MK 2008.gada 10.jūnija noteikumi nr.420 „Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus”

MK 2006.gada 14.marta noteikumi nr.118 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā”

MK 2004.gada 07.augusta noteikumi nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti”

MK 2007.gada 11.decembra noteikumi nr. 842 „Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība”

MK 2007.gada 02.jūnija noteikumi nr.340 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība”