fbpx

Starptautiskā sadarbība

IUF – Starptautiska arodbiedrību Federācija, kas apvieno un pārstāv darba ņēmējus visā pasaulē, kuri nodarbināti lauksaimniecībā; pārtikas ražošanā; viesnīcās, restorānos un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un tabakas pārstrādes uzņēmumos.

IUF ir apvienojušās 416 arodbiedrības no 126 pasaules valstīm un tā pārstāv vairāk nekā 10 miljonus darba ņēmēju. IUF galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē. No tās dibināšanas 1920. gadā, tās vadošais princips ir bijis – starptautiskā  solidaritāte. Šis princips ir īstenots ieviešot solidaritātes principus katrā savienības ķēdes posmā un veicot globāla mēroga pasākumus, lai aizstāvētu cilvēku, demokrātiju, arodbiedrību tiesības.

Vairāk: www.iuf.org

EFFAT – Eiropas Pārtikas, Lauksaimniecības un Tūrisma darbinieku arodbiedrību Federācija.

Dibināta 2000. gadā un tajā apvienojušās 120 dalīborganizācijas no 35 valstīm.

EFFAT aizstāv vairāk nekā 22 miljonu strādnieku intereses pret Eiropas iestādēm, Eiropas darba devēju asociācijām un starptautiskiem uzņēmumiem. EFFAT pārstāv savus biedrus visās ES institūcijās: Eiropas Padomē, Eiropas Parlamentā, Eiropas Komisijā, Ekonomiskajā un Sociālajā komitejās u.c.

EFFAT ir autonoma Eiropas arodbiedrību federācija. Kā ETUC locekle tā veicina un sekmē savu biedru intereses visos Eiropas starpnozaru jautājumos kopīgi un ar spēku. Kā IUF reģionālā organizācija, EFFAT arī aizstāv savu biedru intereses valstu un sektorālā līmenī.

Pēdējos gados EFFAT ir izveidojusi Eiropas Uzņēmumu padomes vairāk nekā 100 starptautiskās grupās un veiksmīgi īsteno sociālo dialogu lauksaimniecības, viesnīcu un restorānu, sabiedriskās ēdināšanas, cukura un tabakas nozarēs.

EFFAT ir izveidojusi Jauniešu padomi, kurā ietilpst tās dalīborganizāciju deleģēti pārstāvji – jaunieši. Padomes mērķis ir kopīgi izvērtēt aktuālās problēmas, ar kurām saskaras jaunie darbinieki federācijas pārstāvētajās nozarēs visā Eiropā. Jauniešu padomes tikšanās reizēs tiek analizēti un virzīti aktuālākie jautājumi un meklēti risinājumi, kā jauniešu darbu padarīt drošāku, stabilāku un garantijām veicinošāku. Jauniešu bezdarbs, zemais atalgojums un darbinieku rotācija ir mūsdienu paaudzes darba tirgus lielākā problēma, kurām ir jārod risinājums.

Vairāk: www.effat.org