fbpx

Kontakti

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS
reģ. Nr.40008043900
A/S Swedbank konts Nr.LV23HABA000140J047232
A/S SEB banka konts Nr.LV89UNLA0002000695789
Bruņinieku ielā 29/31 – 503, Rīga, LV-1001
Tel.: 28656124
Fakss: 67035936
E-pasts: arodbiedriba@lakrs.lv

Priekšsēdētājs
Juris Kalniņš
tālr. 29285248
juris.kalnins@lakrs.lv

Juriste
Inga Vējiņa
tālr. 29354752
inga.vejina@lakrs.lv

Grāmatvede
Iveta Flesnere
tālr. 26391408
gramatvediba@lakrs.lv

Kooperatīvā Krājaizdevu Sabiedrība „LAKRS KS”
Iveta Flesnere
tālr. 26391408
kkslakrs@lakrs.lv