fbpx

LAKRS

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS ir brīvprātīga, neatkarīga un demokrātiska nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādu profesiju darbiniekus un kuri šobrīd strādā 219 dažādos uzņēmumos un iestādēs sabiedriskajā un privātajā sektorā – komunālās saimniecības uzņēmumos, transporta un loģistikas uzņēmumos, valsts pārvaldē un pašvaldībās, servisa un ražošanas uzņēmumos, viesnīcās un restorānos.

Mūsu darbības pamatmērķis ir apvienot darba ņēmējus kopējai rīcībai par arodbiedrības atzīšanu un tās ietekmes palielināšanu likumīgo prasību īstenošanā.

LAKRS darbības programma galvenokārt ietver sociālo dialogu (kolektīvās pārrunas) ar darba devējiem, to organizācijām slēdzot darba koplīgumus, ģenerālvienošanās un citas vienošanās par padarītā darba atbilstošiem samaksas noteikumiem, veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem, garantijām nodarbinātībā, noteikumiem par darba un atpūtas laikiem, citām garantijā, kas izriet no Darba likuma, citiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Arodbiedrība sniedz biedriem bezmaksas konsultācijas darba tiesību jautājumos, pārstāvam sarunās ar darba devēju. Risinām darba strīdus uzņēmumā izmantojot Darba likumā noteiktās tiesības.

Arodbiedrības biedri saņem morālu un materiālu atbalstu stihisku nelaimju, darbā iegūtas invaliditātes, bērnu dzimšanas gadījumos, kā arī ārstējoties slimnīcā, ilgstoši mājās vai sanatorijā. Viņu ģimenes locekļi biedra miršanas gadījumā vai biedra nāves nelaimes gadījumā darbā, Fonds šo materiālo atbalstu sniedz atbilstoši valdes apstiprinātiem noteikumiem.

Tāpat tikai LAKRS biedriem ir tiesības kļūt par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedriem un iegūt tiesības ne tikai uz izdevīgiem noteikumiem noguldīt brīvos naudas līdzekļus un ņemt patēriņa kredītus, bet piedalīties sabiedrības pārvaldē.

Mēs solidarizējamies un sadarbojamies ar citām arodbiedrībām Latvijā, kas ir apvienojušās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS). Par ļoti būtisku mēs redzam sadarbību pasaules globālajā arodbiedrību kustībā, tāpēc mēs esam biedri:

  • Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu internacionālā (PSI) un tās Eiropas organizācijā (EPSU);
  • Starptautiskajā Transporta darbinieku arodbiedrību federācijā (ITF) un tās Eiropas organizācijā (ETF);
  • Vispasaules pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības un viesnīcu darbinieku savienībā (IUF) un tās Eiropas organizācijā (EFFAT).
  • Starptautiskā arodbiedrību apvienībā UNI un tās Eiropas arodorganizācijā UNI Europa.