fbpx

Vēsture

1990.gada 19.oktobris
Notiek komunālās saimniecības, sadzīves pakalpojumu un rūpniecības uzņēmumu darbinieku arodu biedrības LAKRS dibināšanas I kongress. Tas ir arodbiedrības atjaunotnes kongress pēc Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas 4.maijā. Tiek pieņemti statūti pilnīgi jaunā redakcijā. Tiek akceptēta sadarbības uzsākšana ar pasaules un Eiropas globālajām arodbiedrību kustībām.

1995.gada 8.-9.decembris
Notiek arodbiedrības kārtējais II kongress. Ņemot vērā to, ka arodbiedrībai pievienojušies daudz biedru strādājošu sabiedriskajā sektorā tiek nolemts izdarīt izmaiņas arodbiedrības nosaukumā. Atbilstoši kongresa lēmumam tā tiek nosaukta „Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība LAKRS”.

2000.gada 8.decembris
Arodbiedrības III kārtējā papildus izmaiņām statūtos pirmoreiz tiek pieņemta arī konkrēta rīcības programma.

2004.gada 3.decembris
Notiek arodbiedrības IV kārtējais kongress. Tiek izdarītas izmaiņas statūtos un pieņemta rīcības programma.

2007.gada 13.aprīlis
Ņemot vērā, ka arodbiedrībā iestājušies arī autobusu vadītāji un kravu pārvadātāji un to īpatsvars ir salīdzinoši augsts, biedri ierosina nosaukt arodbiedrību „Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS”, ko V kongress arī akceptē.

2009.gada 6.novembris
Arodbiedrības VI kārtējā kongresā tiek izmainīti un papildināti statūti. Pēc biedru ieteikumiem ar papildinājumiem tiek pieņemta rīcības programma.

2010.gada 11.jūnijs
Arodbiedrības VII ārkārtas kongresā tiek grozīti statūti, kā arī ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks.