LBAS apbalvo aktīvākos jauniešus un arodorganizācijas 2014