«

LBAS noslēdz vienošanos ar VDI

30.09.2019  13:29 Jaunumi Nav komentāru

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)  un Valsts darba inspekcija (VDI), vēloties veicināt abpusēju sadarbību darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomās, 2019.gada 4.aprīlī noslēdza vienošanos par sadarbību.

Vienošanās atrodama šeit.