«

Par zaļu nākotni

03.10.2019  11:56 Jaunumi Nav komentāru

Eiropas Arodbiedrību konfederācija ETUC 2019. gada kongresā Vīnē pieņēma lēmumu par arodbiedrību aktīvu rīcību klimata pārmaiņu risināšanā, kas ir viena no svarīgākajām arodbiedrību prioritātēm turpmākajos gados.

Laikā no 20.-27.septembrim pasaulē notika Globālā Klimata Rīcības Nedēļa, kas saistīta ar ANO Klimata Samitu 23. septembrī Ņujorkā. ETUC aicina visas arodbiedrības uz aktīvu rīcību, aicinot valdības vairāk pievērsties klimata pārmaiņu jautājumiem. Mežu ugunsgrēki Amazonē un Sibīrijā, ledāju kušana Grenlandē, vētras Indijā un karstuma viļņi Eiropā ietekmē darba ņēmējus un viņu ģimenes..

Arī Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS atbalsta akciju – par zaļu nākotni! Nav darba uz mirušas planētas!