« »

Izpildot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā norādīto, Autotransporta direkcija pārvērtējusi sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursa rezultātus

02.11.2020  09:38 Jaunumi Nav komentāru

Autotransporta direkcijas Iepirkumu komisija, izpildot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā norādīto, ir pārvērtējusi konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030. gadam rezultātus. Tādējādi maršrutu tīkla daļā “Ventspils” uzvarētājs ir mainījies, bet sešās daļās tiks sludināts atkārtots konkurss, jo saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja norādēm neviens no pretendentu sagatavotajiem piedāvājumiem neatbilda konkursa nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām.

“Iemesls, kādēļ Iepirkumu komisijas lēmums tika mainīts, galvenokārt ir saistīts ar Tehniskā piedāvājuma precizēšanu. Lai nodrošinātu iespējami lielu konkurenci konkursā, Iepirkumu komisija pieļāva atsevišķu Tehniskā piedāvājuma punktu precizēšanu, piemēram, ļaujot precizēt autobusu izlaides, bet neļaujot mainīt autobusu skaitu, tomēr Iepirkumu uzraudzības birojs lēmumā norādīja, ka šādi precizējumi nav pieļaujami. Tādējādi, lai nekavētu iepirkuma procesu un lai iedzīvotāji iespējami ātri tiktu pie būtiski labākas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumiem, Iepirkumu komisija strikti ievēroja visas Iepirkumu uzraudzības biroja norādes un rezultātus pārvērtēja, atzīstot lielu daļu piedāvājumu par neatbilstošiem konkursa nolikumam,” norāda Autotransporta direkcijas Juridiskās daļas vadītāja Vizma Bahareva.

Iepirkumu komisija, pārvērtējot konkursa rezultātus, maršrutu tīkla daļā “Ventspils” par uzvarētāju atzina apvienību SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “Nordeka” (pirms tam par uzvarētāju tika atzīts pretendents AS “Talsu autotransports”). Tādējādi lotē “Ventspils” sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs 3,97 gadi. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota audio formātā un vizuāli, autobusi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi) un tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. 44% autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem, 12% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu, bet 92% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni. Uz šo daļu tika iesniegti trīs piedāvājumi – divi no tiem tika atzīti par neatbilstošiem, jo piedāvājums neatbilda konkursa nolikumam un Tehniskās specifikācijas prasībām.

Savukārt sešās maršrutu tīkla daļās – “Talsi, Tukums”, “Jelgava, Dobele”, “Valmiera, Valka, Smiltene”, “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Madona” un “Rēzekne, Ludza” – konkurss tiks sludināts atkārtoti, jo sākotnēji iesniegtie pretendentu piedāvājumi neatbilda konkursa nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām. Plānots, ka konkurss tiks izsludināts mēneša laikā.

Iepirkumu uzraudzības birojam lēmums par pārvērtētajiem konkursa rezultātiem jāsniedz viena mēneša laikā. Savukārt pretendenti pārsūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā par šo Iepirkumu komisijas lēmumu var iesniegt 10 dienu laikā.

Konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030. gadam 16 maršrutu tīkla daļās tika izsludināts 2019. gada jūlijā. Šā gada maijā tika nosaukti uzvarētāji 12 daļās, bet uz atlikušajām četrām daļām – “Ogre, Aizkraukle”, “Limbaži, Sigulda”, “Cēsis” un “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” – tika izsludināts atkārtots konkurss. Tajā tika iesniegti 32 piedāvājumi, kas šobrīd tiek vērtēti.

Piecās maršrutu tīkla daļās – “Liepāja”, “Kuldīga, Saldus”, “Pierīga”, “Bauska” un “Daugavpils, Krāslava” – ir noslēgts līgums ar konkursa uzvarētājiem, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā. Šajās piecās lotēs iedzīvotāji iegūs augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs 4,6 gadi. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. 40% autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem, bet 78% autobusu, tai skaitā mikroautobusu, būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni. Savukārt aptuveni 8% no visiem autobusiem, kas apkalos šīs maršrutu tīkla daļas, būs bezizmešu.

Iepirkumu procedūras notikumu hronoloģija

 • 2019. gada jūlijs – tiek izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās.
 • 2019. gada 23. decembris – pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16 maršrutu tīkla daļās.
 • 2020. gada 21. janvāris – tiek organizēta piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kurā Iepirkuma komisija atver 40 pretendentu iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija uzsāk piedāvājumu vērtēšanu.
 • 2020. gada 18. maijs – Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par rezultātu visās 16 maršrutu tīkla daļās, 12 maršrutu tīkla daļās pasludinot uzvarētāju.
 • 2020. gada jūnijs – Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtas pārsūdzības par 11 no 16 maršrutu tīkla daļām, tai skaitā par tām, kurās konkurss izbeigts bez rezultāta. Iepirkumu uzraudzības birojs pagarina pārsūdzību vērtēšanu līdz septembra beigām.
 • 2020. gada 1. jūlijs – ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60. panta 6. daļas regulējumu, Autotransporta direkcija noslēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu piecās maršrutu tīkla daļās – “Bauska”, “Daugavpils, Krāslava”, “Kuldīga, Saldus”, “Liepāja”, “Pierīga”, kurās nebija pārsūdzību. Pakalpojumu uzsākšanas plānotais datums ir 2021. gada 1. augusts.
 • 2020. gada 5. jūlijs – izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu četrās maršrutu tīkla daļās –  “Cēsis”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”,  “Limbaži, Sigulda” un “Ogre, Aizkraukle”, kurās iepriekš iepirkums tika izbeigt bez rezultāta.
 • 2020. gada 7. un 8. augusts – Iepirkumu uzraudzības birojā tiek iesniegtas sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu tīkla daļā “Cēsis”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”,  “Limbaži, Sigulda” un “Ogre, Aizkraukle” (kopā tika iesniegtas divas sūdzības).
 • 2020. gada 14. augusts – lai tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība laika periodā, kad esošajiem līgumiem būs beidzies termiņš, bet jaunie nebūs stājušies spēkā, izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2021. gada decembrim. Šajā konkursā izvirzītās prasības ir samazinātas; jau šobrīd visi pārvadātāji tās spēj nodrošināt.
 • 2020. gada septembris – Iepirkumu uzraudzības birojā tiek iesniegtas sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. gada decembrim (sūdzības iesniegtas 8., 11. un 28. septembrī; kopumā četras sūdzības no ieinteresētajiem piegādātājiem).
 • 2020. gada 10. septembris – Iepirkumu uzraudzības birojs noraida iesniegumus maršrutu tīkla daļā “Cēsis”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”,  “Limbaži, Sigulda” un “Ogre, Aizkraukle”.
 • 2020. gada 15. septembris – Iepirkumu uzraudzības birojs publicējis informāciju par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar pārvadātāju iesniegtajām pārsūdzībām konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu  astoņās maršrutu tīkla daļās, kurās tika iesniegtas pārsūdzības.
 • 2020. gada 16. septembris – Iepirkumu komisija atvēra un uzsāka vērtēt 32 piedāvājumus, kas iesniegti konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu četrās maršrutu tīkla daļās.
 • 2020. gada 5. oktobris – termiņš, līdz kuram pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. gada decembrim.
 • 2020. gada 23. oktobris – Iepirkumu uzraudzības birojs noraida pretendentu sūdzības konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2020. gada decembrim.
 • 2020. gada 27. oktobris – Autotransporta direkcija pārvērtēja konkursa rezultātus un iepazīstināja ar Iepirkumu komisijas lēmumu Iepirkumu uzraudzības biroju un pretendentus.
 • 2020. gada 28. oktobris – Iepirkumu komisija atvēra un uzsāka vērtēt piedāvājumus, kas iesniegti konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. gada decembrim.
 • 2020gada 6. novembris – laiks, līdz kuram pretendenti var pārsūdzēt pārvērtētos konkursa rezultātus Iepirkumu uzraudzības birojā.

Avots: ATD