« »

AS “LIDO” neizmaksātās algas sola izmaksāt

10.06.2020  14:11 Jaunumi Nav komentāru

Jau aprīļa mēnesī tik ziņots, ka vairāki AS “LIDO” darbinieki – arodbiedrības LAKRS biedri bija vērsušies arodbiedrībā par to, ka darba devējs darba samaksu par marta mēnesi izmaksājis 100,- EUR apmērā. Arodbiedrība aicināja darba devēju sniegt informāciju, skaidrot radušos situāciju un nekavējoties izmaksāt darbiniekiem pienākošos aprēķināto darba samaksu. Kā skaidroja AS “LIDO” pārstāvji, sakarā ar valstī 12.martā izsludināto ārkārtējo situāciju un ieviestajiem drošības pasākumiem, ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, kā arī rūpējoties par savu darbinieku un iedzīvotāju  drošību un veselību, LIDO uz laiku pilnībā apturēja savu restorānu darbību. Šajos apstākļos strauji samazinājās ieņēmumi, kā rezultātā uzņēmums nonāca neparedzētās īstermiņa finanšu grūtībās.

Darba samaksa par marta mēnesi darbiniekiem tika aprēķināta pilnā apmērā un netika ne samazināta, ne ieturēta, bet izmaksa veikta tikai daļēji visiem dīkstāvē esošiem darbiniekiem 100,- EUR apmērā.

Kā solīja darba devējs, neizmaksātā darba samaksas daļa darbiniekiem tiks izmaksāta kolīdz tas būs iespējams pēc visu LIDO restorānu darbības un ienākošās naudas plūsmas pietiekošā apmērā  atjaunošanas. Par izveidojušos situāciju AS “LIDO” ir informējis arī Valsts darba inspekciju (VDI). Tāpat darba devējs aicināja arodbiedrību, tās biedrus būt saprotošiem un apliecināja savu gatavību pēc iespējas ātrāk veikt neizmaksātās darba samaksas  daļas izmaksu pilnā apmērā, kā arī saglabāt un atjaunot uzņēmuma darbību kopumā, nodrošināt darba vietas nākotnē.

Šobrīd LIDO restorāni pakāpeniski atsāk darbību, parādās finanšu ieņēmumi un darbinieki varēs saņemt visdrīzākā laikā viņiem neizmaksāto pilno aprēķināto darba samaksu.

Sagatavoja: J.Kalniņš