«

Norisinājies arodbiedrības LAKRS 9.kongress!

31.10.2019  13:56 Jaunumi Nav komentāru

Šī gada 18.oktobrī notika 9.Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS kongress. Pamatojoties uz 2019.gada 18.oktobra LAKRS 9.kongresa (kopsapulces) protokola izrakstu, LAKRS kongresā no 70 izvirzītajiem delegātiem piedalījās 62 delegāti no visas Latvijas LAKRS arodorganizācijām.

Kā uzaicinātie viesi kongresā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības valdes priekšsēdētājs E.Baldzēns; viesi no Lietuvas: Jonas Katinauskas (Lietuvas valsts pārvaldes darbinieku arodbiedrība (LTUSE)), no Igaunijas: Kalle Liivamägi (Igaunijas valsts un pašvaldību institūciju darbinieku arodbiedrība (ROTAL)) un Üllar Kallas (Igaunijas Transporta un ceļu darbinieku arodbiedrības ETTA) un no Zviedrijas: Yvonne Grasman (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Kommunal))

Kongresa darba kārtībā tika sniegts un apstiprināts ziņojums par LAKRS darbību 2014.-2019. gadā, kā arī LAKRS Revīzijas komisijas ziņojums.

Kongresā tika apstiprināta jaunā LAKRS darbības programma 2019.-2024. gadam, pieņemta rezolūcija Saeimai, valdībai, darba devējiem un LBAS.  Tāpat tika pieņemti LAKRS Statūti jaunā redakcijā; pārvēlēts Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, valde un padome.

Aizklātās vēlēšanās ar balsu vairākumu, priekšsēdētāja amatā atkārtoti tika ievēlēts līdzšinējais LAKRS priekšsēdētājs JURIS KALNIŅŠ.

Par priekšsēdētāja vietnieku atklātās vēlēšanās ar balsu vairākumu ievēlēja līdzšinējo LAKRS valdes locekli un Latvijas Bankas arodorganizācijas priekšsēdētāju EDGARU NIEDRĪTI.

Pamatojoties uz Kongresa lēmuma izrakstu, par arodbiedrības LAKRS valdes locekļiem ievēlēti:

  1. Arnis Pumpurs – SIA “Auces komunālie pakalpojumi” arodorganizācijas priekšsēdētājs;
  2. Ģirts Ulmanis – SIA „Rīgas ūdens” arodkomitejas loceklis;
  3. Inese Vorkule Rīgas domes Mājokļu un vides departaments arodorganizācijas priekšsēdētāja;
  4. Rasma Mazulāne Jēkabpils novada pašvaldības arodorganizācijas priekšsēdētāja un Jēkabpils reģionālā centra vadītāja;
  5. Jeļena Hnikina Kūku pagasta pārvaldes arodorganizācijas priekšsēdētāja;

Kongresa darba gaitā tika ievēlēti 15 padomes loceklis un 15 „rezerves” padomes locekļi, ja laika gaitā padomes sastāvā veidotos vakanta vieta.

Tāpat tika ievēlēta revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā:  par revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Inesi Gulbi, kura arī iepriekš bija LAKRS revīzijas komisijas sastāvā, Ilzi Strodi (AS “Rīgas Starptautiskā autoosta” arodorganizācija) un Mārīti Tobienu (SIA “Jūrmalas ūdens” arodorganizācijas priekšsēdētāja).

Pēc kongresa valde uzsāk darbu pie kongresā pieņemtās Darbības programmas realizācijas, sagatavojot priekšlikumus pasākumu realizācijai 2020.gadam un atbilstoši apstiprinātam budžetam.

Jaunā LAKRS darbības programma 2019.-2024 gadam un apstiprināti LAKRS Statūti būs pieejami sadaļā: „STATŪTI” un „MĒRĶI UN UZDEVUMI”.

Rakstu sagatavoja:
Elīna Admidiņa

  1. margin: auto;
  2. float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%;
  3. border: 2px solid #cfcfcf;
  4. margin-left: 0;