Norisinājies arodbiedrības LAKRS 9.kongress!

31.10.2019  13:56 Jaunumi No Comments

Šī gada 18.oktobrī notika 9.Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS kongress. Pamatojoties uz 2019.gada 18.oktobra LAKRS 9.kongresa (kopsapulces) protokola izrakstu, LAKRS kongresā no 70 izvirzītajiem delegātiem piedalījās 62 delegāti no visas Latvijas LAKRS arodorganizācijām.

Lasīt tālāk

Vai viegli būt šoferim?

28.10.2019  09:56 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS ir iesaistījusies un sniegusi savus komentārus laikraksta DIENA veidotajai publikāciju sērijai “Vai viegli būt?”

Lasīt tālāk

Arodbiedrības darbs un loma Slovēnijā!

07.10.2019  15:18 Jaunumi No Comments

2019. gada 16. un 17. septembrī arodbiedrības LAKRS nozares koordinatore – Dace Tarasova, ESF projekts Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros, piedalījās mācību vizīte Slovēnijā. Mācību vizītes laikā tikās ar Slovēnijas Publiskā sektora arodbiedrību konfederācija (KSJS) ģenerālsekretāru – Bojan Hribar un Slovēnijas Brīvo arodbiedrību asociācija (ZSSS), tikšanās laikā piedalījās: Lidija Jerkic, ZSSS prezidente, Andrej Zorko, ZSSS izpildsekretārs juridiskos jautājumos; Anton Rozman, Metāla un elektroindustrijas arodbiedrība (SKEI) ģenerālsekretārs, Saška Kiara Kumer, Transporta un telekomunikāciju darbinieku arodbiedrība (SDPZ) ģenerālsekretāre un darba devēja organizācijas ģenerālsekretāre Ladi Rožič.

Lasīt tālāk

Par zaļu nākotni

03.10.2019  11:56 Jaunumi No Comments

Eiropas Arodbiedrību konfederācija ETUC 2019. gada kongresā Vīnē pieņēma lēmumu par arodbiedrību aktīvu rīcību klimata pārmaiņu risināšanā, kas ir viena no svarīgākajām arodbiedrību prioritātēm turpmākajos gados.

Lasīt tālāk

LBAS noslēdz vienošanos ar VDI

30.09.2019  13:29 Jaunumi No Comments

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)  un Valsts darba inspekcija (VDI), vēloties veicināt abpusēju sadarbību darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomās, 2019.gada 4.aprīlī noslēdza vienošanos par sadarbību.

Lasīt tālāk

Par Delfi publikāciju

25.09.2019  09:09 Jaunumi No Comments

“Top 10: NVO, kas saņēmušas vislielākos ziedojumus un dotācijas”,
kura tika publicēta 2019. gada 23. septembrī portālā www.defi.lv

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS izsaka nožēlu par interneta portālā www.delfi.lv sniegto informāciju publiskajā telpā, nepārliecinoties par informācijas patiesumu, nesazinoties ar arodbiedrības LAKRS Jēkabpils RC.

Lasīt tālāk

Kāpēc rosina saīsināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas laiks un apmēru?

17.09.2019  12:09 Jaunumi No Comments

Pirmdien, 16.septembrī, publiskajā telpā labklājības ministre Ramona Petraviča informēja, ka no 2020.gada bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts 8, nevis 9 mēnešus, turklāt, arī mazākā apmērā.

Lasīt tālāk

Arodbiedrības pārstāvji tiekas ar valsts prezidentu Egilu Levitu

26.08.2019  15:34 Jaunumi No Comments

Arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš LBAS delegācijas sastāvā piedalījās vizītē pie Latvijas valsts prezidenta Egila Levita.

Vizītes laikā no valdes priekšsēdētāja puses tika izklāstītas vairākas problēmsituācijas saistībā ar LAKRS biedru tiesībām un interesēm uzņēmumos un nozarēs kopumā.

Lasīt tālāk

Arodbiedrības LAKRS 9. Kongress!

26.08.2019  10:18 Jaunumi No Comments

2019.gada 13.augustā LAKRS Padome, pamatojoties uz Statūtu  8.1. un 8.2. punktiem un ņemot vērā LAKRS valdes 26.jūlija lēmumu, pieņēmusi lēmumu sasaukt arodbiedrības LAKRS 9.kongresu 2019.gada 18.oktobrī.

Lasīt tālāk

Noslēdz darba koplīgumu aprūpes namā ”URGA”

06.08.2019  15:39 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS un SIA “Aprūpes nams URGA” noslēdz darba koplīgumu par darba samaksas, darba drošības, nodarbinātības un citiem svarīgiem darba apstākļu nosacījumiem. No arodbiedrības LAKRS puses darba koplīgumu paraksta valdes priekšsēdētājs Juris KALNIŅŠ, no darba devēja puses  – valdes locekle Sandra FILIPOVA.

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie ieraksti Nākamie ieraksti »