fbpx
« »

Atklāta vēstule par sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu procedūru iespējamo apturēšanu

07.07.2022  14:23 Jaunumi Nav komentāru

Ministru prezidentam
A.god. Arturam Krišjānim Kariņam

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS (turpmāk – arodbiedrība LAKRS) pēc vairāku gadu sarunām, informēšanas, norādēm uz neatbilstošām sociālajām garantijām transporta darbiniekiem, it īpaši autobusu vadītājiem, šobrīd vairs nevar samierināties ar esošo situāciju nozarē saistībā par sabiedriskā transporta pakalpojuma reģionālās nozīmes maršrutu tīklā iepirkumu pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.

No 2022. gada 1. jūlija pārvadājumus maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” ir uzsācis AS “Liepājas autobusu parks”, kurš, kā liecina informācija masu medijos, nespēj izpildīt paredzētos reisus saistībā ar autobusu vadītāju trūkumu.

VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš Latvijas Radio 1 rīta programmā 2022. gada 6. jūlijā informēja, ka autobusu vadītāju trūkums pamatā esot slimošana un atvaļinājumi, kā arī AS “CATA” uzteikumi autobusu vadītāju darba līgumiem par to laušanu no 2022. gada 15. jūlija.

Jājautā, kāds sakars AS “CATA” ar AS “Liepājas autobusu parks”, kas nespēja savlaicīgi pieņemt darbā jaunos darbiniekus par darba uzsākšanu uzņēmumā no 2022. gada 1. jūlija?

Arodbiedrība LAKRS protams nevar nedz apgalvot, nedz noliegt slimošanas un atvaļinājumu ietekmi uz nodrošināšanu ar darbiniekiem darbu uzsākšanai no 2022. gada 1. jūlija.

Taču arodbiedrība LAKRS droši var apgalvot, ka jau pēc uzvarētāja pasludināšanas šajā maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” liela daļa autobusa vadītāji tika informējuši, ka viņi uz AS “Liepājas autobusu parks” nevēlēsies pāriet strādāt zemo algu, sliktās darba organizācijas, attieksmes un citu apstākļu dēļ.

2021. gadā līdzīga situācija izveidojās SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” uzsākot pārvadājumus maršrutu tīkla daļā “ Kuldīga, Saldus”, kad vairāki autobusa vadītāji pauda savu negatīvo attieksmi pret piedāvātajiem Darba līguma nosacījumiem, it īpaši pret darba algu un noraidīja šos piedāvājumus. Līdzīga situācija veidojas arī daudzās citās maršrutu tīkla daļās.

Kā piemēram SIA “Gulbenes autobuss” darbinieki – arodbiedrības LAKRS biedri jau 2021. gada beigās aicināja palielināt algas, taču palika nesadzirdēti kā no uzņēmuma vadības, tā no Gulbenes novada pašvaldības. SIA “Gulbenes autobuss” uzvarēja īstermiņa iepirkumā saņemot tiesības pārvadājumiem no š.g. pavasara. Taču sociālās garantijas darbiniekiem vēl pasliktinājās un autobusa vadītāji ir aicinājuši arodbiedrību LAKRS uzsākt streika pieteikšanas procedūru. Sarakstē ar uzņēmuma vadītāju, tas būtībā ir noliedzis jebkādu iespēju uzlabot autobusa vadītāju darba apstākļus t.sk. palielināt algas, argumentējot, citējam no atbildes vēstules: “ noslēgtā īstermiņa līguma tarifs par vienu kilometru ir zemāks, nevis augstāks par 2021. gada tarifu, līdz ar to uzņēmumam būs jāstrādā vēl vairāk ekonomējot”. Tātad autobusu vadītājiem jāsaprot, ka tiem būs lemts saņemt vēl mazāk?

Kā tad tā? Bet, kurš tad piedāvāja cenu šim iepirkumam, ja ne pats SIA “Gulbenes autobuss”. Un kas izstrādājis noteikumus atklātam konkursam un akceptējis šo cenu, ja ne VSIA “Autotransporta direkcija”? Un rezultāts tāds, kādu mēs redzam šobrīd!

Savukārt, skatoties raidījumu “Aizliegtais paņēmiens” operāciju “Tumšais autobusu bizness” abas sērijas 2022. gada 23. un 30. maijā par to kā autobusu vadītāji “atriebjoties” par zemajām algām – zog degvielu, krāpjas ar biļetēm, organizē slepenas saziņas un pat izseko kontrolierus, nākas secināt, ka problēmas ir. Arodbiedrība LAKRS nekādi neattaisno tos autobusa vadītājus, kas pārkāpj likumu un darba devēja apstiprinātos normatīvos aktus, kam arī jāatbilst likumu prasībām.

Arī raidījumā AS ”Liepājas autobusu parks” pārstāvja izteikumi par obligātām sociālajām garantijām, un konkrēti par 5,- EUR braukšanas stundas tarifa likmi autobusa vadītājiem, mūsuprāt, bija melīgi un runājot par darba samaksu un algu pieminot arī 1600,- EUR pats pārstāvis “putroja” prātus kā raidījuma vadītājam, tā skatītājiem. Mēs pārzinām šo situāciju, bet vislabāk šīs nopelnītās naudas vērtību izjūt paši autobusu vadītāji.

Izvērtējot tikai šīs dažas epizodes no tā jau negatīvā nozarē, arodbiedrība LAKRS uzskata, ka tās ir sekas tai politikai un attieksmei pret šo nozari – transporta darbiniekiem, ko veidojusi atbildīgā Satiksmes ministrija un tai pakļautībā esošā VSIA “Autotransporta direkcija”, kura nav atbildīgi vērsusies pret tiem pārvadātājiem, kuri ir ignorējuši un/vai nepareizi piemērojuši obligātās minimālās sociālās prasības, kas tika noteiktas atklātā konkursa “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.”

Arodbiedrība LAKRS arī atgādina, ka atklātā konkursa nolikumā “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” iekļautās minimālās sociālās prasības ir tālu no tām, ko sarunās ar VSIA “Autotransporta direkcija“ izvirzījām ar mērķi uzlabot nodarbinātību nozarē, lai nodrošinātu godīgu konkurenci, mazinātu ēnu ekonomiku, nepieļautu nepamatotu autobusa vadītāju migrāciju valsts iekšienē, nodrošinātu šīs profesijas darbiniekiem darba un privātās dzīves līdzsvaru un cienīgu darba algu par to atbildīgo darbu, ko viņi pilda pārvadātāja uzdevumā, bet tas nav novērtēts.

Visa tā vietā no tā nav gandrīz nekā. Šie autobusu vadītāji sāk līdzināties vergiem un viņu darba vieta pārvēršas par māju bez ērtībām, kur jāpavada lielākais darba laiks strādājot virsstundas, pavadot laiku starp reisiem un domājot kā uzturēt savu ģimeni.

Situācija nozarē tikai pasliktinās. No atbildīgajām amatpersonām mēs saņemam tikai formālas atbildes un atrunas.

Tāpēc par šo situāciju valstī un šajā nozarē esam jau informējuši arī Eiropas transporta darbinieku arodbiedrību federāciju ETF, kuras dalīborganizācija ir arī arodbiedrība LAKRS.

Arī Jūs, Kariņa kungs, mēs esam informējuši par šīm pašām problēmām nozarē, saistītām ar iepirkumiem un sociālajām garantijām transporta darbiniekiem, bet rezultāts diemžēl ir izpalicis…

Šobrīd situācija ir izveidojusies sekojoši un secinām, ka iedzīvotājiem netiek nodrošināti pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi un transporta darbiniekiem, it īpaši autobusa vadītājiem, netiek nodrošināta cienīga alga un atbilstoši darba apstākļi. Ar iepirkuma noteikumiem, ar darba samaksas noteikumiem, informāciju tiek manipulēts un rezultāts redzams!

Ņemot vērā visu iepriekšminēto arodbiedrība LAKRS prasa;

  1. Satiksmes ministra T. Linkaita demisijas pieprasījumu.
  2. VSIA “Autotransporta direkcija” valdes darbības izvērtēšanu.
  3. Nekavējoties organizēt trīspusējo sociālo dialogu starp Satiksmes ministriju SM, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju LPPA un arodbiedrību LAKRS par iepirkuma nolikumā iekļauto minimālo sociālo prasību piemērošanu, autobusu vadītāju algu, darba un atpūtas laika regulējuma un citiem jautājumiem.
  4. Līdz sociālo prasību piemērošanas noteikumu sakārtošanai un citu sociālo garantiju vienošanās panākšanai aicināt pārtraukt iepirkuma procedūru sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Dobele, Jelgava”, “Madona”, “Ludza, Rēzekne”, “ Valmiera, Valka, Smiltene”, “Ventspils”, “Talsi, Tukums”.
  5. Aicinām izvērtēt par iespējami nepatiesu ziņu sniegšanu saistībā ar noslēgtiem līgumiem maršrutu tīklu daļās: “Ogre, Aizkraukle”, “Limbaži, Sigulda”, “Cēsis” un lauzt līgumus ar šiem Pārvadātājiem, ja ir likumīgs pamatojums.