« »

Tiesas ceļā piedzen samaksu par virsstundu darbu

24.03.2021  16:47 Jaunumi Nav komentāru

Arodbiedrība LAKRS informē, ka 2020.gada nogalē Rīgas rajona tiesa piedzina no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes  “Jūrmalas sporta servisa centrs” darbinieka – arodbiedrības LAKRS biedra labā darba samaksu 142,63 EUR apmērā (virsstundu darbs) un likumiskos nokavējuma procentus 11,47 EUR. Vairāk kā gadu arodbiedrība LAKRS organizēja sarunas, sniedza sūdzības par to, ka iestādes darbiniekam – arodbiedrības LAKRS biedram nav pareizi aprēķināta un līdz ar to neizmaksāta piemaksa par virsstundu darbu pārskata periodā par 2019.gada I ceturksni.

Neskatoties uz argumentiem, ko izteica darbinieks un arodbiedrības LAKRS pārstāvis, darba devējs noliedza Darba likuma 68.panta pārkāpšanu un vilcināja strīda atrisinājumu, tāpēc arodbiedrība LAKRS, atbalstot biedra tiesības un intereses, sagatavoja viņa vārdā prasības pieteikumu tiesā un pats darbinieks to iesniedza.

Šī situācija kārtējo reizi parāda to, ka strīdus nevar atstāt neatrisinātus, bet ar apņēmību tos risinot, ar taisnīgu tiesas lēmumu var panākt likumu ievērošanu uzņēmumos.

Darba devējs tiesas spriedumu izpildīja un izmaksāja darbiniekam pienākušos nelikumīgi neizmaksāto darba samaksu – piemaksu par virsstundu darbu .

Darba devējs Rīgas rajona tiesas spriedumu apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā nepārsūdzēja.