« »

Darba tiesību pārkāpumi SIA “Aprūpes nams “URGA”“

01.03.2021  09:37 Jaunumi Nav komentāru

Arodbiedrība LAKRS informē, ka jau 2020.gada oktobra beigās vairākas SIA “Aprūpes nams “URGA”  “ darbinieces – arodbiedrības LAKRS biedres vērsās arodbiedrībā, lai konsultētos par to, vai darba devējs ir tiesīgs, uz nepamatotu aizdomu pamata, saistībā ar COVID-19 iespējamu kontaktu citā darba vietā, nosūtīt ar rīkojumu aprūpētājas atrasties 14 dienu pašizolācijā, nesaglabājot darba samaksu darba vietā.

Arodbiedrība LAKRS, izvērtējot darba devēja rīcības tiesiskumu, konstatēja, ka rīkojumiem par aprūpētāju nosūtīšanu pašizolācijā nav tiesiska pamata un iesniedza sūdzību darba devējam. Pēc neatlaidīgām sarakstēm, kā arī informējot uzņēmuma kapitāldaļu turētāju Alojas novada domi, arodbiedrība LAKRS panāca šo nelikumīgo rīkojumu atcelšanu un samaksas izmaksu par dīgstāvi darba devēja vainas dēļ. Strīds šobrīd turpinās, jo darba devējs darbiniecēm  – arodbiedrības LAKRS biedrēm darbā ir radījis nelabvēlīgas sekas tikai par to, ka viņas ar arodbiedrības atbalstu apstrīdēja darba devēja rīkojumu. Par turpmāko arodbiedrība informēs.