« »

Par īstermiņa iepirkumiem 23 maršrutu tīkla daļās

11.12.2020  11:29 Jaunumi Nav komentāru

Ņemot vērā, ka jau 2020.gada 29.oktobrī AS “CATA” darba devējs bija informējis arodbiedrību LAKRS par iespējamo kolektīvo atlaišanu (apmēram 270 darbinieki) un AS “Nordeka” 26.novembrī par iespējamu 37 darbinieku atlaišanu saistībā ar neskaidrībām un šī brīža atklāto konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” rezultātiem, arodbiedrība LAKRS aicināja ATD skaidrot situāciju. Pamatojoties uz īstermiņa  konkursa rezultātiem AS ”CATA” šobrīd kolektīvās atlaišanas uzsākšanu ir atsaukusi.

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” ir sniegusi atbildi un skaidrojumus šajā situācijā.

ATD valdes priekšsēdētājs K.Godiņš atbildes vēstulē min, ka ir saņemta arodbiedrības LAKRS 2020.gada 2.decembra e-pasta vēstule “Par īstermiņa iepirkumiem 23 maršrutu tīkla daļās”, kurā lūgts sniegt informāciju par atklāta konkursa (identifikācijas Nr.AD 2020/9) “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” identifikācijas Nr. AD 2020/9 (turpmāk – Konkurss) rezultātiem.

Izvērtējot LAKRS vēstules saturu, ATD paskaidro, ka saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 1. panta 2.punktu. 2. pantu, 6. panta trešo daļu šī likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus un tie ir organizējami tā, lai tiktu nodrošināti valsts garantēti noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumi, kas būtu pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, kā arī tie būtu pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām. Izpildot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā minēto pienākumu- nodrošināt pieejamus un nepārtrauktus sabiedriskā transporta pakalpojumus, – ATD rīkoja Konkursu.

Saskaņā ar Konkursa rezultātiem ar sekojošiem uzņēmumiem ir noslēgts gada līgums (pakalpojuma nodrošināšanai no 01.01.2021.- 31.12.2021.):

 1. PSIA “Ventspils reiss” (lotē “Ventspils”);
 2. SIA “VTU Valmiera” (lotē “Valmiera, Valka, Smiltene”);
 3. SIA “Tukuma Auto” (lotē “Tukums”);
 4. AS “TALSU AUTOTRANSPORTS” (lotē “Talsi”);
 5. Uzņēmumu apvienību SIA “Rēzeknes autobusu parks” un “Ludzas autotransporta uzņēmums” (lotē “Rēzekne, Ludza”);
 6. SIA “Sabiedriskais autobuss” (lotē “Jelgava”);
 7. AS “CATA” (lotē “Cēsis”, lotē “Limbaži, Sigulda” un lotē “Ogre, Aizkraukle”);
 8. Uzņēmumu apvienību SIA “Madonas ceļu būves SIA” un SIA “Ceļavējš-ATP” (lotē “Madona”);
 9. SIA “Jēkabpils autobusu parks” (lotē “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”);
 10. SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” (lotē “Dobele”);
 11. AS “Nordeka” (pakalpojumu nodrošinās lotē “Centrs-1” );
 12. SIA “Norma-A” (lotē “Austrumi”).

Vienlaikus saskaņā ar Konkursa rezultātiem ar sekojošiem uzņēmumiem ir noslēgts septiņu mēnešu līgums (pakalpojuma nodrošināšanai no 01.01.2021.- 31.07.2021.):

 1. Uzņēmumu apvienību SIA “Sabiedriskais autobuss” un SIA “Galss Buss” (lotē “Pierīgas Labais krasts”). Sākot ar 01.08.2021. līdz 31.07.2031.gadam pakalpojumu šajā lotē nodrošinās  uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka”.
 2. SIA “Tukuma Auto” (lotē “Saldus, Kuldīga”). Sākot ar 01.08.2021. līdz 31.07.2031.gadam pakalpojumu šajā lotē nodrošinās SIA “Sabiedriskais autobuss”.
 3. Uzņēmumu apvienību AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka” (lotē “Liepāja”). Sākot ar 01.08.2021. līdz 31.07.2031.gadam pakalpojumu šajā lotē nodrošinās AS “Liepājas autobusu parks”.
 4. Uzņēmumu apvienību SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka” (lotē “Dienvidrietumi”). Sākot ar 01.08.2021. līdz 31.07.2031.gadam pakalpojumu šajā lotē daļā no maršrutiem nodrošinās AS “Liepājas autobusu parks” un daļu no maršrutiem SIA “Sabiedriskais autobuss”.
 5. SIA “AIPS” (lotē “Bauska”). Sākot ar 01.08.2021. līdz 31.07.2031.gadam pakalpojumu šajā lotē nodrošinās AS “Nordeka”.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1.punktā noteikto, Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) tika iesniegti iesniegumi saistībā ar Konkursa rezultātiem lotē “Centrs-2”, lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi”, lotē “Pierīga (kreisais krasts)” un lotē “Daugavpils, Krāslava”, šobrīd, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta sestajā daļā noteikto, ATD nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, līdz saņem IUB.

Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu par iesniegumu izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu. Ievērojot minēto, ATD ieskatā pastāv tieši draudi, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā (minētajās lotēs) no 2021.gada 1.janvāra var iestāties pārtraukums, jo spēkā esošo līgumu darbības termiņš beidzas, savukārt, ar Konkursa rezultātā izraudzīto pretendentu, ATD pagaidām nav tiesību slēgt līgumu. Tādejādi nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību ar sekojošiem uzņēmumiem ir noslēgts īstermiņa mēneša līgums (pakalpojuma nodrošināšanai no 01.01.2021.- 31.01.2021.):

 1. AS “Nordeka” (lotē “Centrs-2”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 31.12.2021. nodrošinās SIA “Norma-A”;
 2. AS “Nordeka” (lotē “Dienvidaustrumi”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 30.07.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Nordeka”;
 3. Uzņēmumu apvienību AS “Liepājas autobusu parks”; AS “Nordeka” un AS “Rīgas Taksometru parks” (lotē “Centrs-1A”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 30.07.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka”;
 4. SIA “Sabiedriskais autobuss” (lotē “Alūksne”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 31.12.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss” un SIA” “Gulbenes autobuss”;
 5. SIA “Balvu autotransports” (lotē “Balvi”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 31.12.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss” un SIA” “Gulbenes autobuss”;
 6. SIA “Gulbenes autobuss” (lotē “Gulbene”) Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 31.12.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss” un SIA” “Gulbenes autobuss”;
 7. AS “Rīgas Taksometru parks” (lotē “Rīgas rajons”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 30.07.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka”;  ;
 8. SIA “Daugavpils autobusu parks” (lotē “Dienvidaustrumi”, lotē “Daugavpils” un lotē “Krāslava”). Gadījumā, ja IUB noraidīs iesniegto iesniegumu pakalpojumu no 01.02.2021. līdz 30.07.2021. nodrošinās uzņēmumu apvienība  SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Nordeka”.