«

Par ārkārtas situāciju pasažieru pārvadājumos saistībā ar COVID-19

25.03.2020  15:04 Jaunumi Nav komentāru

Arodbiedrība LAKRS, pēc 17.marta tikšanās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaiti, ir nosūtījusi vēstuli Ministru kabinetam, Satiksmes ministrijai, VSIA “Autotransporta direkcija”, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijai LPPA un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai LBAS “Par ārkārtas situāciju pasažieru pārvadājumos saistībā ar COVID-19”.

Atsaucoties uz notikumu gaitu, ka sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, kad no š.g. 17.marta tiek pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, kā arī informāciju, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” no 19.marta plāno samazināt vietējo reģionālo, starppilsētu maršrutu reisu skaitu 25-50% apjomā, sakarā ar iespējamo reisu skaita samazināšanu republikas nozīmes pilsētās, AICINĀM atbildīgās institūcijas:

  1. Nerisināt finansiālās ar COVID-19 saistītās krīzes problēmas samazinot nozares darbinieku nodarbinātības un sociālās garantijas – nepieļaut darbinieku “pierunāšanu“ ņemt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas (DL 153.panta (3) daļa) vai grozīt darba līgumu, kas nav darbinieka interesēs un nesamazināt darbinieku skaitu piemērojot DL 101.panta (1) daļas 9.punktu “Tiek samazināts darbinieku skaits”, vai “pierunājot” darbinieku izbeigt darba tiesiskās attiecības atbilstoši DL 114.pantam “ Darbinieka un darba devēja vienošanās”.

Jāatceras, ka nozarē trūkstošais darbinieku, it īpaši sabiedriskā transporta līdzekļu (autobusu, tramvaju un trolejbusu) vadītāju skaits pēc krīzes var pieaugt katastrofāli, ja rīcība būs bezatbildīga.

  1. Samazinot pasažieru pārvadājumu apjomus starppilsētu, vietējo reģionālo un pilsētu maršrutos, kā arī slēdzot starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz laiku darbiniekiem, kurus nevar nodrošināt ar darbu, kāds paredzēts noslēgtos un spēkā esošos darba līgumos, noteikt dīkstāvi un veikt atlīdzību atbilstoši DL 74.panta noteikumiem, paredzot finansējumu no valsts pasūtījuma dotācijām un/vai valsts speciāli paredzētiem līdzekļiem šajā ārkārtas situācijā saistībā ar COVID-19 un organizēt sarunas, un vienoties ar darbinieku par iespējamā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanu krīzes laikā.

Tāpat arodbiedrība LAKRS minēja, ka nepieciešamības gadījumā ir gatava iesaistīties sarunās, lai rastu risinājumu, pārstāvot arodbiedrības biedru tiesības un intereses darba tirgū šajos krīzes apstākļos.

Rakstu sagatavoja: J.Kalniņš, E.Admidiņa