Noslēdz darba koplīgumu aprūpes namā ”URGA”

06.08.2019  15:39 Jaunumi Nav komentāru

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS un SIA “Aprūpes nams URGA” noslēdz darba koplīgumu par darba samaksas, darba drošības, nodarbinātības un citiem svarīgiem darba apstākļu nosacījumiem. No arodbiedrības LAKRS puses darba koplīgumu paraksta valdes priekšsēdētājs Juris KALNIŅŠ, no darba devēja puses  – valdes locekle Sandra FILIPOVA.

Parakstīto darba koplīgumu 26.jūlijā apstiprina darbinieku sapulcē pēc arodorganizācijas priekšsēdētājas Ineses HANZENAS ziņojuma par panākto vienošanos tā saturā.

Šis ir pirmais darba koplīgums šajā uzņēmumā.

Lai labs un izdevies sociālais dialogs arī turpmāk!