Paraksta Darba koplīgumu

28.05.2019  10:29 Jaunumi Nav komentāru

Ceturtdien, 23.maijā, LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš piedalījās sarunās darbinieku sapulcē AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, kur tika prezentēts un apstiprināts Darba koplīgums, ko pirms apstiprināšanas parakstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valērijs Golubevs un arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš.

Sapulcē arī tika ievēlētas trīs uzticības personas darba aizsardzības jautājumos, kas tiks apmācītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pārstāvēs darbinieku intereses sarunās ar darba devēju šajos jautājumos.

Darba koplīguma priekšlikumu sagatavošanā un apkopošanā, kā arī sapulces sagatavošanā aktīvi darbojās ilggadējā uzņēmuma darbinieku – arodorganizācijas priekšsēdētāja Zenta Kalvāne un arodkomitejas pārstāvji.

Sapulcē arodbiedrības LAKRS biedri un citi darbinieki no J.Kalniņa puses tika informēti par LAKRS darba aktualitātēm, piedalījās diskusijās un uzdeva jautājumus par tiem aktuālām tēmām.