fbpx
« »

LBAS kārtējo reizi aicina Saeimu neatbalstīt darbinieku tiesību pasliktinājumu

22.10.2021  08:24 Jaunumi Nav komentāru

Vakar Ministru kabineta (MK) sēdē ar pēdējā brīža grozījumiem tika atbalstīts Veselības ministrijas piedāvātais grozījums MK Rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”[1] punktā 5.7.1, kurā teikts, ka “no 2021. gada 15. decembra darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri nav minēti šā rīkojuma 5.7. apakšpunktā un kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts”.

Līdz šim ar šiem MK noteikumiem bija noteikts, ka visās valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus varēs veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts[2]. Tāpat bija noteikts, ka darba devējam ir pienākums izvērtēt katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata) pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Un, pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, darba devējs pieprasa, lai darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no MK Rīkojumā Nr. 720 minētajiem apstākļiem[3].

Viss iepriekš minētais nozīmē, ka līdz 15.novembrim ir jāvakcinējas Rīkojuma 5.3. un 5.7. punktā minētajiem darbiniekiem un amatpersonām, un līdz 15.decembrim ir jāvakcinējas visiem pārējiem, kuriem ir jāveic darba pienākumi klātienē. LBAS kārtējo reizi aicina Saeimu neatbalstīt šo grozījumu, kas pasliktina darbinieku tiesības. Tāpat atkārtoti aicinām nodrošināt iespēju veikt darba pienākumus personām ar negatīvu Covid-19 testu.

Papildus MK ir atbalstījis likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā[4], kas paredz iespēju: nevakcinētos atstādināt uz 3 mēnešiem; atbrīvot no darba, ja darbinieks bez objektīva iemesla šo 3 mēnešu laikā nav vakcinējies; un, aizejot no darba, darbiniekam pienāksies atlaišanas pabalsts tikai vienas mēnešalgas apjomā.

Šis ir būtisks darbinieku tiesību pasliktinājums, jo šobrīd Darba likums paredz pie atlaišanas pabalsta apjoma aprēķināšanas ņemt vērā darba stāžu. Arī par šo jautājumu vēl ir jālemj Saeimai, un LBAS aicina Saeimas deputātus neatbalstīt šo nesamērīgo un lieko tiesību normu. Par šiem jautājumiem nav diskutēts sociālā dialoga ietvaros.

LBAS ir vairākkārt griezusies pie MK un Saeimas[5], bet sociālo partneru viedoklis nav ņemts vērā, tādēļ LBAS kopā ar tās dalīborganizācijām par šiem būtiskajiem darbinieku tiesību normu pasliktinājumiem apsver iespēju vērsties tiesā.

[1] sk. https://likumi.lv/ta/id/326729
[2] Sk. MK Rīkojuma Nr. 720 5.3. punktu
[3] Sk. MK Rīkojuma Nr. 720 punktus 5.7 un apakšpunktus 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3.
[4] sk. 7.3 pantu https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/2191d990-f696-4a48-acc2-64cc69cb1014/preview
[5] https://arodbiedribas.lv/news/lbas-vestule-ministru-kabinetam-un-saeimai-prasa-mainit-rikojumu-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-kategoriski-iebilst-pret-iespeju-atstadinat-no-darba-bez-darba-samaksas-nevakcinetu-darbinieku/; https://arodbiedribas.lv/news/lbas-valdes-pazinojums/