fbpx
« »

NTSP Transporta un sakaru apakšpadome pārrunā nozares attīstības jautājumus

07.04.2021  17:01 Jaunumi Nav komentāru

2021.gada 7.aprīlī attālināti norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības sanāksmes Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes attālinātā sēda, kurā Satiksmes ministrija un sociālie partneri pārrunāja būtiskus transporta jomas nākotnes attīstības jautājumus.

Kā ziņo Satiksmes ministra komunikācijas padomniece Ilze Salna, iepazīstinot ar Transporta attīstības pamatnostādnēm, Satiksmes ministrijas pārstāvji atgādināja, ka transporta nozare ir stratēģiski nozīmīga Latvijas tautsaimniecībā, veidojot 7% no iekšzemes kopprodukta. Galvenais transporta nozares attīstības mērķis ir integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts izaugsmi un reģionālo attīstību un sniedz ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu CO2 emisijas līmeni. Ar sabiedrības veselības jautājumiem un vides vajadzībām salāgota transporta attīstība, sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība un infrastruktūras pieejamības uzlabošana, moderna dzelzceļa infrastruktūra un ritošais sastāvs, droši autoceļi, digitalizācija un viedo tehnoloģiju attīstība, loģistikas pakalpojumu konkurētspēja, efektīvs un drošs gaisa transports, nostiprinot Rīgu kā Baltijas aviācijas centru, droša kuģu satiksme, kā arī izglītības, pētniecības un darba tirgus sasaiste ar nozares attīstību būs galvenie rīcības virzieni TAP mērķu sasniegšanai. Sarunas dalībnieki atbalstīja nepieciešamību izstrādāt ostu attīstības stratēģiju 2021.-2027.gadam.

Sēdes dalībnieki iepazinās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas iesniegtajiem ostu uzņēmēju priekšlikumiem grozījumiem Likumā par ostām un nolēma tos virzīt izskatīšanai šonedēļ plānotajā Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē.

Sanāksmē tika pārrunāti arī ar pasažieru pārvadājumiem reģionālajā satiksmē saistīti jautājumi, kā arī valsts autoceļu attīstības plāns līdz 2040.gadam.

Papildu informācija:
Ilze Salna,
ministra padomniece
Tālr.: 67028255, 29404124
Ilze.salna@sam.gov.lv

Avots: leta.lv