LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 8.kongress

30.12.2016  14:38 Jaunumi No Comments

2. decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. kongress, kurā tika apstiprināts LBAS darbības pārskats par 2012.-2016.gadu, LBAS Revīzijas komisijas ziņojums un LBAS Statūtu jaunā redakcija, notika LBAS vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī LBAS Stratēģisko darbības virzienu un rezolūciju pieņemšana.

LBAS kongresā tika ievēlēta jauna organizācijas vadība, un līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un viņa vietniece Līvija Marcinkēviča nolika savas amata pilnvaras.

Lasīt tālāk

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) platforma par Eiropas nākotni

03.11.2016  14:34 Jaunumi No Comments

Pieņemta Izpildkomitejas sēdē 2016. gada 26.-27. oktobrī

Mēs, Eiropas arodbiedrības, vēlamies tādu Eiropas Savienību un vienoto tirgu, kas balstās uz sadarbību, solidaritāti un sociālo taisnīgumu – tādu Eiropas Savienību, kas spēj konkurēt pasaulē ar ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo modeli.

Kopā mēs esam stiprāki – ekonomiski, sociāli un demokrātiski. ES nevar sasniegt augstākus dzīves standartus visiem bez taisnīgas integrācijas un augšupejošas konverģences.

Lasīt tālāk

Transporta darbinieki cīnās par savām tiesībām – organizējās globāli!

03.10.2016  14:08 Jaunumi No Comments

3.-9. oktobris ITF AKCIJU NEDĒĻAI 20 GADI!

ITF (Starptautiskā transporta darbinieku federācija) katru gadu rīko akciju nedēļu, kuras laikā aicina visas pasaules transporta darbinieku arodbiedrības organizēties aktivitātēm, lai pastāvētu par Transporta nozares darbinieku tiesībām un iespējām uzlabot savus darba apstākļus, soc. garantijas un vispārējo nozares attīstību.  Šogad akciju nedēļa norisināsies laikā no 3.-9. oktobrim.

Lasīt tālāk

Izdevīgi patēriņa kredīti LAKRS biedriem kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā „LAKRS KS”

15.09.2016  11:13 Jaunumi No Comments

Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc kredītiem un biedru ierosinājumus, kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS” ir veikusi izmaiņas kreditēšanas noteikumos (pielikums)

Palielināta aizdevuma summa nenodrošinātam aizdevumam

Turpmāk kredīta, kuru iespējams saņemt pret parakstu un izziņu par darba algu, maksimālā summa ir 1000 euro.

Lasīt tālāk

Panāk arodbiedrības biedres R.Melzobas tiesību un interešu ievērošanu aģentūrā “Spodra”

31.08.2016  10:14 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, pamatojoties uz Darba likuma 94.panta noteikumiem, iesniedza sūdzību un lūdza izvērtēt pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora rīcību konfliktā ar aģentūras darbinieci.

Lasīt tālāk

Valsts darba inspekcija konstatē pārkāpumus SIA „Ekspress Ādaži”

25.08.2016  10:28 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS š.g. aprīļa mēnesī vērsās Valsts darba inspekcijā (VDI) ar aicinājumu izvērtēt radušos situāciju un veikt pārbaudi SIA „Ekspress Ādaži”, jo tika novēroti darba devēja pārkāpumi:

– pēc vairākkārtīgiem arodbiedrības aicinājumiem darba devējs nesniedza nekādus skaidrojumus situācijai saistībā ar uzņēmuma īpašnieku maiņu un/vai reorganizāciju, kā arī netika saņemtas pieprasītās dokumentu (darba samaksas noteikumi, darba kārtības noteikumi, darba un atpūtas laika regulējuma noteikumi u.c.) apstiprinātās kopijas.[1]

Lasīt tālāk

LAKRS tiekas ar VUGD vadību

11.07.2016  21:09 Jaunumi No Comments

Šodien, 11.jūlijā  arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš; VUGD/LAKRS arodorganizācijas priekšsēdētāja vietniece O.Akmeņkalēja  un arodbiedrības biedre Z.Bruņiniece tikās ar VUGD priekšnieku pulkvedi Oskaru Āboliņu.

Tika izrunāti neskaidrie jautājumi par iespējamajām izmaiņām darba atpūtas un darba laika regulējumā. Šobrīd informācija liecina, ka jūlija mēnesī nekādas izmaiņas vēl nesekos.

Lasīt tālāk

VUGD amatpersonas tiek aicinātas aizstāvēt savas tiesības

05.07.2016  18:24 Jaunumi No Comments

Vakar, 4.jūlijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīts viens no pirmajiem iesniegumiem, lūdzot pārrēķināt darba samaksu un apmaksāt dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika.

Iesniegums iesniegts pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 16.jūnija spriedumu (SKA-347/2016), apmierinot ugunsdzēsēja glābēja prasību par dežūrmaiņas laikā paredzēto pārtraukumu iekļaušanu darba laikā un uzdodot VUGD veikt darba samaksas pārrēķinu darba laikā ieskaitot dežūrmaiņas laikā paredzētos pārtraukumus un apmaksāt dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā laika.

Lasīt tālāk

Norisinās pirmais LAKRS reģionālais seminārs Kuldīgā!

21.06.2016  11:59 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS ir uzsākusi semināru ciklu visos Latvijas reģionos, ar mērķi izvērtēt, pilnveidot un veicināt arodbiedrības LAKRS arodorganizāciju darbu un sadarbību ar biroju, biedru tiesību nodrošināšanā un to interešu aizstāvībā.

Arodbiedrība LAKRS gada garumā plāno šādus seminārus organizēt visām arodbiedrības arodorganizācijām Latvijas reģionos. Š.g.17.jūnijā norisinājās pirmais seminārs Kurzemes reģiona uzņēmumu arodorganizācijām. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki no 10 uzņēmumiem.

Lasīt tālāk

Lietuvas arodbiedrības aicina uz protesta akciju 16.jūnijā

14.06.2016  10:34 Jaunumi No Comments

Lietuvas arodbiedrības aicina uz protesta akciju pret jauno liberālo sociālo modeli un pret darbinieku tiesību mazināšanu. 16.jūnijā tiek aicināti arodbiedrību biedri, strādājošie un visi iedzīvotāji pulcēties Viļņā pie Seima (Lietuvas parlamenta), lai tiešraidē uz ekrāna vērotu diskusijas un balsošanu parlamentā un izteiktu savas prasības.

Cīņa par darbinieku tiesību un dzīves apstākļu aizstāvēšanu ir kopīga visā Eiropā. Lietuvas arodbiedrībām nepieciešama sadarbība un solidaritāte no kolēģiem šajā taisnīgajā cīņā par darbinieku tiesībām, cienīgu darbu, nodarbinātību un dzīves apstākļiem.

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie ieraksti Nākamie ieraksti »