Jaunumi

« Iepriekšējie Nākamie »

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde

17.02.2017  11:26 Jaunumi No Comments

2017.gada 26.janvārī kopā sanāca apakšpadome, kuru veido valsts pārstāvji – Iekšlietu ministrija, darba devēji un arodbiedrības, kas ir LBAS dalīborganizācijas. Arodbiedrības pārstāv LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, arodbiedrības LAKRS VUGD arodorganizācijas priekšsēdētājs A.Gulbis, arodbiedrības LPPA priekšsēdētājs Agris Sūna un LDZSA arodbiedrības pārstāvis Ingvars Ozoliņš.

Lasīt tālāk

UZAICINĀJUMS uz grāmatas “Atlīdzības likums ar komentāriem” prezentāciju

06.01.2017  11:18 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS informē Jūs, la Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu “Atlīdzības likums ar komentāriem un aicina Jūs uz grāmatas svinīgo atvēršanu 2017. gada 12. janvārī plkst. 14:00.

Grāmatas atvēršana notiks Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 4.stāva zālē, un tajā piedalīsies LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un grāmatas “Atlīdzības likums ar komentāriem” autori. Grāmatu izdevusi LBAS sadarbībā ar advokātu biroju “COBALT” un Frīdriha-Eberta-Fondu (FES).

Pasākumā būs iespēja saņemt grāmatu bez maksas, savukārt grāmatas elektroniskā versija būs pieejama bez maksas www.arodbiedribas.lv

Lasīt tālāk

Arodbiedrība LAKRS vērš Jūsu uzmanību uz būtiskākajiem grozījumiem likumos, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī

03.01.2017  11:40 Jaunumi No Comments

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas izmaiņas.

Ievērībai – tā ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā nākamajā gadā. Ar pilnīgi visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties likumi.lv.

Lasīt tālāk

ETUC 2017.gads – DARBA SAMAKSAS PIEAUGUMA GADS!

03.01.2017  11:35 Jaunumi No Comments

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) 2017.gadu pasludinājusi par darba samaksas pieauguma gadu, uzsākot īpašu kampaņu. Vairāk info šeit.
Kā arī, turpinās sarunas ar sociālajiem partneriem un Eiropas Komisiju par jaunu, uzlabotu stratēģiju darba un personiskās/ģimenes dzīves saskaņošanai. Vairāk info šeit.

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 8.kongress

30.12.2016  14:38 Jaunumi No Comments

2. decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. kongress, kurā tika apstiprināts LBAS darbības pārskats par 2012.-2016.gadu, LBAS Revīzijas komisijas ziņojums un LBAS Statūtu jaunā redakcija, notika LBAS vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī LBAS Stratēģisko darbības virzienu un rezolūciju pieņemšana.

LBAS kongresā tika ievēlēta jauna organizācijas vadība, un līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un viņa vietniece Līvija Marcinkēviča nolika savas amata pilnvaras.

Lasīt tālāk

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) platforma par Eiropas nākotni

03.11.2016  14:34 Jaunumi No Comments

Pieņemta Izpildkomitejas sēdē 2016. gada 26.-27. oktobrī

Mēs, Eiropas arodbiedrības, vēlamies tādu Eiropas Savienību un vienoto tirgu, kas balstās uz sadarbību, solidaritāti un sociālo taisnīgumu – tādu Eiropas Savienību, kas spēj konkurēt pasaulē ar ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo modeli.

Kopā mēs esam stiprāki – ekonomiski, sociāli un demokrātiski. ES nevar sasniegt augstākus dzīves standartus visiem bez taisnīgas integrācijas un augšupejošas konverģences.

Lasīt tālāk

Transporta darbinieki cīnās par savām tiesībām – organizējās globāli!

03.10.2016  14:08 Jaunumi No Comments

3.-9. oktobris ITF AKCIJU NEDĒĻAI 20 GADI!

ITF (Starptautiskā transporta darbinieku federācija) katru gadu rīko akciju nedēļu, kuras laikā aicina visas pasaules transporta darbinieku arodbiedrības organizēties aktivitātēm, lai pastāvētu par Transporta nozares darbinieku tiesībām un iespējām uzlabot savus darba apstākļus, soc. garantijas un vispārējo nozares attīstību.  Šogad akciju nedēļa norisināsies laikā no 3.-9. oktobrim.

Lasīt tālāk

Izdevīgi patēriņa kredīti LAKRS biedriem kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā „LAKRS KS”

15.09.2016  11:13 Jaunumi No Comments

Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc kredītiem un biedru ierosinājumus, kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS” ir veikusi izmaiņas kreditēšanas noteikumos (pielikums)

Palielināta aizdevuma summa nenodrošinātam aizdevumam

Turpmāk kredīta, kuru iespējams saņemt pret parakstu un izziņu par darba algu, maksimālā summa ir 1000 euro.

Lasīt tālāk

Panāk arodbiedrības biedres R.Melzobas tiesību un interešu ievērošanu aģentūrā “Spodra”

31.08.2016  10:14 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, pamatojoties uz Darba likuma 94.panta noteikumiem, iesniedza sūdzību un lūdza izvērtēt pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora rīcību konfliktā ar aģentūras darbinieci.

Lasīt tālāk

Valsts darba inspekcija konstatē pārkāpumus SIA „Ekspress Ādaži”

25.08.2016  10:28 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS š.g. aprīļa mēnesī vērsās Valsts darba inspekcijā (VDI) ar aicinājumu izvērtēt radušos situāciju un veikt pārbaudi SIA „Ekspress Ādaži”, jo tika novēroti darba devēja pārkāpumi:

– pēc vairākkārtīgiem arodbiedrības aicinājumiem darba devējs nesniedza nekādus skaidrojumus situācijai saistībā ar uzņēmuma īpašnieku maiņu un/vai reorganizāciju, kā arī netika saņemtas pieprasītās dokumentu (darba samaksas noteikumi, darba kārtības noteikumi, darba un atpūtas laika regulējuma noteikumi u.c.) apstiprinātās kopijas.[1]

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie Nākamie »